Werkwijze

Hieronder beschrijf ik de algemene werkwijze van hoe ik werk als kindercoach:

1. Intakegesprek: Het traject begint met een intakegesprek, waarin de kindercoach en de ouders de hulpvraag en doelen van het kind bespreken. Dit gesprek helpt de coach om een beter begrip te krijgen van het kind en de uitdagingen waarmee hij of zij te maken heeft.

2. Sessies: Het streven van een kindercoach is vaak om binnen ongeveer 6 sessies resultaten te boeken. Tijdens deze sessies werkt de coach samen met het kind aan het aanpakken van de specifieke problemen of uitdagingen waarvoor ze hulp zoeken. Elke sessie duurt meestal ongeveer 60 minuten.

3. Individuele begeleiding: De coach biedt individuele begeleiding aan het kind. Dit kan inhouden dat het kind praat over zijn of haar gevoelens, gedachten, en ervaringen. De coach gebruikt diverse methoden en technieken om het kind te helpen groeien en vaardigheden te ontwikkelen om met uitdagingen om te gaan.

4. Ouderbetrokkenheid: Gedurende het traject is er regelmatig contact met de ouders of verzorgers. De coach deelt informatie over de voortgang van het kind, altijd in samenspraak met het kind en bespreekt manieren waarop de ouders kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en ondersteuning van het kind thuis.

5. Geduld en oefening: Het is belangrijk om te begrijpen dat de effecten van de coaching niet altijd meteen merkbaar zijn. Soms heeft het kind tijd nodig om de aangeleerde vaardigheden en inzichten te internaliseren en in de praktijk te brengen. Kinderen kunnen oefenen en experimenteren voordat ze deze handreikingen volledig hebben geïntegreerd.

6. Aanpassing van de aanpak: De kindercoach past de aanpak aan op basis van de behoeften en vorderingen van het kind. Er kan bijvoorbeeld besloten worden om bepaalde technieken aan te passen of nieuwe benaderingen te proberen als de initiële aanpak niet het gewenste resultaat oplevert.

7. Evaluatie en afronding: Na de reeks van sessies volgt een evaluatie om te beoordelen of de gestelde doelen zijn bereikt. Afhankelijk van de situatie kan het zijn dat er verdere begeleiding nodig is, of dat het kind en de ouders tevreden zijn met de behaalde resultaten.

In essentie streeft een kindercoach ernaar kinderen te ondersteunen bij het ontwikkelen van de vaardigheden en het zelfvertrouwen die ze nodig hebben om effectiever met uitdagingen om te gaan. Het proces is gericht op groei en empowerment, met een sterke nadruk op het welzijn en de behoeften van het kind.