Fieke van Leeuwen, kinder- en jongerencoach

Als kindercoach werk ik als deskundige die kinderen helpt met hun gevoelens, gedrag en vrienden. De belangrijkste taak van een kindercoach is om kinderen zelfverzekerder te maken, te helpen met emoties begrijpen, en hoe ze kunnen omgaan met moeilijke dingen. Later, als ze groot zijn, hebben kinderen veel aan deze hulp. Ze leren belangrijke dingen zoals praten met anderen, denken over zichzelf, en hoe ze goede relaties kunnen hebben. Ook leren ze hoe ze met stress, zorgen en andere moeilijke dingen om kunnen gaan. Dit maakt hen sterker en beter voorbereid voor de toekomst. Het werk van een kindercoach helpt kinderen te groeien en zich te ontwikkelen.